В умовах воєнного стану відбуваються швидкі зміни законодавчих норм. Не обійшлося і без змін у трудовому законодавстві.

Простій – це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

 Призупинення дії трудового договору – це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку з військовою агресією проти України, що виключає можливість надання та виконання роботи.

У чому різниця:

–          простоєм є будь-які обставини, які зумовили призупинення роботи

–          призупиненням дії трудового договору є відсутність роботи та її виконання працівником під час воєнного стану

–          простій може бути без обмеження часу

–          призупинення можливе лише на період дії військового стану

–          рішення про простій приймає роботодавець

–          ініціатором призупинення дії ТД можу бути як роботодавець так і працівник

–          простій може бути для всього підприємства, або відділу або конкретного працівника,

–          призупинення дії ТД носить індивідуальний характер, тобто один наказ щодо одного працівника

–          при простої виплачується не нижче 2/3 окладу, з вини працівника простій не оплачується,

–          при призупиненні дії трудового договору заробітна плата не виплачується, видається наказ в обох випадках

–          у період простої у разі виплати 2/3 окладу пенсійний стаж зараховується

–          у період призупинення дії трудового договору стаж не йде, оскільки не сплачується ЄСВ.