Права і соціальний захист людей

похилого віку та ветеранів праці

Загалом, державна соціальна політика передбачає надання кожному громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих потреб, надання різних видів допомоги шляхом:

1.    реалізації права на працю відповідно до професійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я;

2.    забезпечення пенсіями й допомогою;

3.    надання житла;

4.    створення умов для підтримання здоров’я й активного довголіття відповідно до сучасних досягнень науки;

5.    забезпечення реалізації права на соціальні послуги, створення мережі установ та закладів, що надають соціальні послуги, забезпечення зміцнення і розвитку їх матеріально-технічної бази.

Тепер детальніше проаналізуємо ці пільги й розпочнемо з характеристики прав людей похилого віку. За законодавством України  громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку (на 2023 рік це 60 років), а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.

Закон «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» передбачає доволі широкий перелік прав та пільг. Зокрема:

· громадяни похилого віку мають право на працю нарівні з іншими громадянами;

· право на належну охорону праці – обладнання робочого місця відповідними технічними та іншими засобами, що сприяють збереженню здоров’я і працездатності громадян похилого віку;

· право на участь у програмі підготовки до виходу на пенсію за віком, до прикладу: щадні умови праці, поступове скорочення за бажанням працівника робочого часу, а також заходи, що розширюють можливості в подальшій освіті, веденні здорового способу життя, у задоволенні інтересів, опануванні ремесел та інші заходи, що сприяють адаптації громадян похилого віку до нового способу життя;

· забезпечення професійної профорієнтації, перепідготовки та працевлаштування;

· право на матеріальне забезпечення, яке гарантується виплатою пенсій, різних видів допомоги і наданням допомоги в натуральному вигляді;

· громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право на допомогу: у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в період роботи та необхідністю санаторно-курортного лікування; у період професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації;

· громадяни похилого віку мають право на житло, що включає право на одержання і постійне користування впорядкованим жилим приміщенням у будинках державного фонду, на придбання жилого приміщення у будинках громадського або індивідуального житлового фонду;

· право на наближення житла до місця проживання рідних та близьких і на сприяння в обміні зайвої жилої площі на площу меншого розміру;

· право на передачу жилого приміщення їм у власність безплатно в межах встановлених норм згідно з чинним законодавством;

· право на надання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;

· право на звільнення від плати за землю та орендної плати за землю;

· право на забезпечення протезною допомогою;

· громадянам похилого віку гарантується безплатна кваліфікована медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних установах, а також вдома з урахуванням досягнень геронтології та геріатрії;

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для реалізації соціального захисту громадян похилого віку та ветеранів зобов’язані:

– сприяти активному довголіттю громадян похилого віку шляхом створення умови для заняття фізкультурою, спортом, туризмом, надається можливість проведення дозвілля з прилученням до культурних та духовних цінностей;

– допомагати самотнім громадянам похилого віку в ремонті жилих приміщень і санітарно-технічного обладнання;

– продавати товари і побутове обслуговування громадян похилого віку в спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами;

– забезпечити громадянам похилого віку необхідні умови для користування культурно-видовищними установами;

– здійснювати ритуальні послуги у зв’язку з похованням самотніх громадян похилого віку за рахунок коштів місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування.

Отож, цінуймо і поважаймо громадян похилого віку та допомагаймо їм реалізовувати надані державою права та можливості